Title: Má mysl
Other Titles: My mind
Authors: Hudec, Ondřej
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Grec, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2424
Keywords: čedič;pramen;Svatá Anna;poutní cesta
Keywords in different language: St.Anna;spring water;basalt;pilgrimage route
Abstract: Jedná se o revitalizaci vodního pramene Svaté Anny v obci Nečtiny v Plzeňském kraji.Realizace se nachází pod zaniklou poutní cestou, v blízkosti filialního kostela Svaté Any a renesančního špitalu. Pramen se nachází ve stráni a je zachycený v betonové rouře.Materiál,(čedičové píšťaly) který je zde použitý, pochází z místních zdrojů.Celá plastika evokuje přetvoření krajiny díky pramenu vody,který zde vyvřel. Kamenné dílo slouží jako zdroj vody na stezce a zároven tvoří ostrý kontrast s kostelem v blízkosti.
Abstract in different language: It is the revitalization of a spring in the village of St. Anna in Nectiny Region.Implementation is under the defunct pilgrimage route, near the Church of St. Ana Filialního and Renaissance hospital.The spring is located on the hillside and is trapped in the concrete pipe.Material (basalt) that is used here comes from local sources.The entire sculpture evokes the landscape transformation by spring water, which are volcanic.Stone work serves as a source of water on the trail and also forms a sharp contrast with the church in the vicinity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Hudec_260411.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
Hudec.pdfPosudek vedoucího práce150,9 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Hudec.pdfPosudek oponenta práce229,96 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Hudec.pdfPrůběh obhajoby práce132,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.