Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHrychová, Lenka
dc.contributor.refereeMacháčková Dita, Mgr.
dc.date.accepted2016-9-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:45:12Z-
dc.date.available2014-12-2
dc.date.available2017-02-21T09:45:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-27
dc.identifier64891
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24251
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá slovní zásobou žáků 3. a 4. ročníku základní školy. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o slovní zásobě, o mladším školním věku a o zařazení slovní zásoby do RVP ZV. V druhé části práce je provedena analýza učebnic 3. a 4. ročníku základní školy od nakladatelství Fraus, SPN a Alter a následné porovnání učebnic a vytvoření pomocných materiálů a aktivit pro žáky na rozvoj slovní zásoby.cs
dc.format110 s. (28 219 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectslovocs
dc.subjectsouslovícs
dc.subjectmetaforacs
dc.subjectmetonymiecs
dc.subjectsynekdochacs
dc.subjectodvozovánícs
dc.subjectskládánícs
dc.subjectzkracovánícs
dc.subjectarchaismycs
dc.subjecthistorismycs
dc.subjectneologismycs
dc.subjectrámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánícs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectučebnice pro 3. a 4. ročník základní školycs
dc.subjectnakladatelstvícs
dc.titleSlovní zásoba žáků 3. a 4. ročníku ZŠcs
dc.title.alternativeVocabulary for pupils in the third and fourth grade of primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe dissertation deals with the vocabulary of students 3rd and 4th grade of primary school. In the first part are theoretically summarized information about the vocabulary, about younger school age and classification of vocabulary to FEP. In the second part is an analysis of textbooks 3rd and 4th year of primary school from the publisher Fraus, SPN and Alter and comparing textbooks and creating auxiliary materials and activities for students on vocabulary development.en
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedworden
dc.subject.translatedphrasesen
dc.subject.translatedmetaphoren
dc.subject.translatedmetonymyen
dc.subject.translatedsynecdocheen
dc.subject.translatedderivationen
dc.subject.translatedcompositionen
dc.subject.translatedshorteningen
dc.subject.translatedarchaismsen
dc.subject.translatedhistorismsen
dc.subject.translatedneologismsen
dc.subject.translatedgeneral educational program for basic educationen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedtextbooks for 3rd and 4th grade primary schoolsen
dc.subject.translatedpublishersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp Hrychova Lenka 2016.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
hrychova_machackova.pdfPosudek oponenta práce52,89 kBAdobe PDFView/Open
hrychova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce48,48 kBAdobe PDFView/Open
hrychova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce75,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.