Název: Vyjadřování apozičních vztahů v komunikátech odborného funkčního stylu (frekvence jednotlivých typů apozice)
Další názvy: Expression of appositional relations in communication of scientific style (frequency of individual appositional types)
Autoři: Kadaníková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Vaňková Jana, PhDr.
Oponent: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24261
Klíčová slova: odborný styl;analýza;apozice;apoziční vztahy;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: professional style;analysis;apposition;appositional relations;compare
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou 400 syntaktických celků. V teoretické části je popsána charakteristika funkčního odborného stylu. Dále zde vymezujeme apozici v rámci adordinačních skupin, stanovujeme jednotlivá kritéria. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé texty na základě předem stanovených kritérií. V závěru jsou naše výsledky vyjádřeny kvantitativně a jsou porovnány s odbornou literaturou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the analysis of 400 syntactic complexes. There is described characteristic of the functional expert style in the theoretical part. Then apposition is defined within adordicional groups, particular criterions are determined. In the practical part there are analysed particualr texts based on the selected criterions. In the end of the thesis our results are expressed quantitatively and compared to professional literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Martina Capkova, 2016.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
capkova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce102,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
capkova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce48,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
capkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce69,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.