Title: Vyjadřování apozičních vztahů v komunikátech odborného funkčního stylu (frekvence jednotlivých typů apozice)
Other Titles: Expression of appositional relations in communication of scientific style (frequency of individual appositional types)
Authors: Kadaníková, Martina
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24261
Keywords: odborný styl;analýza;apozice;apoziční vztahy;komparace
Keywords in different language: professional style;analysis;apposition;appositional relations;compare
Abstract: Práce se zabývá analýzou 400 syntaktických celků. V teoretické části je popsána charakteristika funkčního odborného stylu. Dále zde vymezujeme apozici v rámci adordinačních skupin, stanovujeme jednotlivá kritéria. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé texty na základě předem stanovených kritérií. V závěru jsou naše výsledky vyjádřeny kvantitativně a jsou porovnány s odbornou literaturou.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of 400 syntactic complexes. There is described characteristic of the functional expert style in the theoretical part. Then apposition is defined within adordicional groups, particular criterions are determined. In the practical part there are analysed particualr texts based on the selected criterions. In the end of the thesis our results are expressed quantitatively and compared to professional literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Martina Capkova, 2016.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
capkova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce102,63 kBAdobe PDFView/Open
capkova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce48,95 kBAdobe PDFView/Open
capkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce69,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.