Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRichtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
dc.contributor.authorJordánová, Eva
dc.contributor.refereeKraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-9-5
dc.date.accessioned2017-02-21T09:45:53Z-
dc.date.available2014-3-15
dc.date.available2017-02-21T09:45:53Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-29
dc.identifier60509
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24266
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zařazením chromatografie do výuky chemie. Nejprve je zde shrnuta historie a teorie chromatografie. Následuje experimentální část s navrženými pokusy, které mají sloužit jako inspirace učitelům na školách. Tato práce obsahuje: porovnání učebnic zejména z hlediska pokusů, případné modifikace experimentů, doporučení a zhodnocení. Nabízí také experimenty, které se v učebnicích zatím neobjevují a je možné tak rozšířit přípravu budoucích i stávajících učitelů.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectchromatografiecs
dc.subjecttenkovrstvá chromatografie (tlc)cs
dc.subjectpapírová chromatografiecs
dc.subjectvýuka chemiecs
dc.titleVyužití chromatografie ve výuce chemiecs
dc.title.alternativeThe use of chromatography in chemistry lessonsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the inclusion of chromatography into the chemistry lessons. Firstly there are included chapters on history and theory of chromatography. The experimental part follows with proposed experiments, which shall serve as inspiration for teachers at schools. This thesis consists of: comparation of textbooks, especially in terms of experiments; possible modification of experiments; recommendations and conclusion. It also offers experiments, so far not present in the textbooks and that makes them possible to integrate to the education of future and contemporary teachers.en
dc.subject.translatedchromatographyen
dc.subject.translatedthin-layer chromatography (tlc)en
dc.subject.translatedpaper chromatographyen
dc.subject.translatedchemistry educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Eva Jordanova.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_VDP.pdfPosudek vedoucího práce261,15 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_ODP.pdfPosudek oponenta práce342,86 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_DP.pdfPrůběh obhajoby práce190,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.