Název: Úloha školy při plánování budoucnosti mladých lidí s postižením ukončujících povinnou školní docházku. Případová studie životních drah mladých lidí s postižením.
Další názvy: The role of school in planning the future of young people with disabilities finishing their compulsory school attendance. Case study of young people with disabilities from a life course perspective.
Autoři: Ševcová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24296
Klíčová slova: základní škola;základní škola speciální;žák s postižením;kazuistika;rámcově vzdělávací plán;inkluze;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: elementary school;special elementary school;pupils with impairment;casuistry;framework elemntary program;inclusion;integration
Abstrakt: Práce je zaměřena na žáky s postižením, kteří plní povinnou školní docházku ve škole i mimo ni, formou individuálního vzdělávání a na úlohu školy, při plánování budoucnosti dětí s postižením
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis focues on pupils with impairment and disabilities who are attending elementary school with an individual plan and on its role on planning the future of these children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Sevcova.pdfPlný text práce368,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sevcova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sevcova OP.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sevcova O.pdfPrůběh obhajoby práce345,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.