Title: Problémy spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji
Other Titles: Problems of cooperation between the school and the school counseling facility in the education of pupils with special educational needs in the Karlovy Vary Region
Authors: Novotná, Blanka
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24297
Keywords: spolupráce;žák se specálními vzdělávacími potřebami;poradenská zařízení;komunikace;problémy spolupráce
Keywords in different language: cooperation;pupill with special educational needs;counselting unit;communication;problems cooperation
Abstract: Práce je zaměřena na spolupráci škol a poradenských zařízení Karlovarského kraje.Vysvětluje pojem žák se speciálními vzdělávacími potřebami.Objasňuje činnost poradenských zařízení, způsob komunikace se školou.Vyhledává problémy, které se ve spolupráci poradenských zařízení objevují z pohledu výchovných poradců i poradenských pracovníků. Navrhuje případné možnosti jejich eliminace.
Abstract in different language: Work is focused on cooperation between schools and counseling facilities Carlsbad region.Explains term pupil with special educational needs.Explains activity counseling facilities ,method of communikation with school.Search problems in cooperation with counseling centers appear from the perspective of educational advisors and guidance counselors . Suggests possible options for their elimination .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Blanka pv.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Novotna VP.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Novotna OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Novotna O.pdfPrůběh obhajoby práce517,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.