Title: Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky dětí v Karlovarském kraji - případová studie
Other Titles: The forms of family and the school cooperation at the begining of the primary school in region Karlovy Vary- case study
Authors: Bruštíková, Andrea
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Referee: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24302
Keywords: spolupráce rodiny a školy;spolupráce rodiny a školy na 1. stupni základní školy;rodina
Keywords in different language: cooperation between family and school;cooperation between family and school on the 1st. grade of the elementary school;family
Abstract: Kombinaci osobního a písemného styku používají rodiče a učitelé, kteří spolu musejí komunikovat na samém počátku školní docházky dětí. Ani jeden z těchto stylů jednoznačně nepřevažuje, obě formy komunikace, jak osobní, tak elektronická, jsou pro zúčastněné strany klíčové. Vyplývá to z výzkumného šetření, které jsem v rámci své diplomové práce prováděla na vybraných základních školách v Karlovarském kraji. V rámci svého výzkumu jsem se zaměřila na analýzu prostředků spolupráce, které mohou jednotlivým stranám chybět. Podařilo se mi zjistit, že učitelé by u některých rodičů uvítali častější návštěvu pravidelných třídních schůzek, zatímco některým rodičům zase v jistých případech schází větší využití elektronické komunikace se školou. Obě strany se shodly, že četnost vzájemné komunikace je více méně dostačující a že v případě aktuální potřeby dokážou komunikovat častěji.
Abstract in different language: Combination of personal and writing style are using phartners a teachers, which must together comunikation at the beginning of the school lerning childerns. No one from this styles si not more then another one. Both forms of comunication, like personal and electronik are for all keys. It is resume of my reserching in this diplom work, which I was doing on chooseing grandschools in Karlovy Vary region. In my exploratory I choose analysing forms of cooperation, which may be missing for different sides. I detect that teachers want by some parents often meating on the periodic schoolmeatings. Some parents in somce cases want bigger offerin of electonic communications with school. Booth sides are according to interconversion is sufficient and in case of actual necessity can communication offten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA - finalni verze pro tisk.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Brustikova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce167,99 kBAdobe PDFView/Open
Brustikova OP0001.pdfPosudek oponenta práce328,18 kBAdobe PDFView/Open
Brustikova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce28,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.