Title: Sanitární vybavení
Other Titles: Sanitary equipment
Authors: Krejčiřík, Jiří
Advisor: Veverka, Zdeněk
Referee: Pelikán, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2431
Keywords: koncept čistoty;osobní hygiena;sanitarní hygiena
Keywords in different language: the concept of puriness;sanitary equipment;sanitary set
Abstract: Cílem bylo vytvořit koupelnový set, kterým dosáhnu co nejsnadnější komunikace mezi uživatelem a koupelnou, především snaha o minimalizaci pohybů, jež člověk musí během osobní hygieny vykonat. Ze vzájemně kompatibilních prvků, je možné sestavit set, který bude vzhledem k prostorovým a funkčním požadavkům maximálně vyhovující. V mém konceptu jsou aplikovány materiály, které jsou biologicky nezávadné. Převážnou část tvoří plněný polylaktidový kompozit, jež je stoprocentně biologicky rozložitelný.
Abstract in different language: Main point was to design a sanitary set which is user friendly and where people don?t have to make unnecessary movements. I have designed a sanitary set which is composed from moduls, which is enabled to combine and create a sanitary equipment which fits their needs. In my concept I use materials, which are environment friendly. The material which is mainly used in my concept is filled polylactic composite, which is biologically degradable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_TEORETICKA CAST.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Krejcirik.pdfPosudek vedoucího práce158,48 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Krejcirik.pdfPosudek oponenta práce152,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Krejcirik.pdfPrůběh obhajoby práce138,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.