Title: Mobilní aplikace pro úpravu fotografií (iOS)
Other Titles: Mobile aplication for adjusting pictures (iOS)
Authors: Janů, Petr
Advisor: Benediktová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24340
Keywords: úprava fotografií;fotografie;mobilní aplikace;ios;digitální fotoaparát;iphone os
Keywords in different language: photo editing;photo;mobile applications;ios;digital camera;iphone os
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na mobilní aplikace pro úpravu fotografií pro operační systém iOS. Jsou zde určena kritéria pro výběr mobilních aplikací na úpravu fotografií, analyzovány dvě aplikace, které nejlépe vyhovovaly zvoleným kritériím. Dále jsou představeny základní prvky digitálního fotoaparátu, základní úpravy digitálních fotografií a operační systém iOS a jeho hlavní funkce.
Abstract in different language: Bachelor work is focused on mobile applications for photo editing for iOS. There are designed criteria for selection of photo editing mobile applications, analyzed two applications that suit chosen criteria the most. Furthermore, the introduction of basic elements of a digital camera, basic digital photo editing and iOS operating system and its main functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janu_Petr.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Janu hodn236.pdfPosudek vedoucího práce439,35 kBAdobe PDFView/Open
Janu posudek250.pdfPosudek oponenta práce688,66 kBAdobe PDFView/Open
Janu protokol268.pdfPrůběh obhajoby práce253,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.