Title: Principy převodu textu z tištěné do digitální podoby a způsob aplikace v osobních počítačích
Other Titles: The principles of transfer the text from paper to digital form and manner of applications in personal computers
Authors: Záhorová, Jana
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24347
Keywords: ocr;princip ocr;ocr software;finereader abby 11
Keywords in different language: ocr principle ocr;ocr software abbyy finereader 11
Abstract: Práce shrnuje význam digitalizace, převodu tištěného textu do elektronické podoby, v současnosti nejen pro zrakově postižené jedince, ale i pro širokou veřejnost. Zabývá se jak světovými tak českými projekty podporující digitalizaci textu. Rozebírá jednotlivé kroky při samotném procesu optického rozpoznávání znaků a ozřejmuje vývoj jednotlivých generací. Představuje faktory ovlivňující výsledek procesu a popisuje postup digitalizace v programu FR Abby 11. Postup je doprovázen videonávody na přiloženém CD nosiči.
Abstract in different language: This work summarizes the importance of digitization, conversion of printed text into electronic form, currently only for visually impaired individuals, but also for the general public. It deals with both global and Czech projects supporting the digitization of text. Examines the various steps in the actual process of optical character recognition and highlights the evolution of different generations. It represents the factors influencing the outcome of the process and describes the process of digitization in the program FR Abby 11. The process is accompanied by a video on the included CD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Zahorova - Principy prevodu textu z tistene do digitalni podoby.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Zahorova_BP_hodnoceni_vedouciho_Filipi_BP2016.pdfPosudek vedoucího práce103,4 kBAdobe PDFView/Open
Zahorova oponent306.pdfPosudek oponenta práce320,31 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Zahorova334.pdfPrůběh obhajoby práce165,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.