Title: Simulace počítačové sítě ve vzdělávání s využitím volně dostupných aplikací
Other Titles: Computer network simulation for education using the freely available applications
Authors: Průcha, Tomáš
Advisor: Baťko Jan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24348
Keywords: volně dostupné;simulace;síťový simulátor;vzdělávání;porovnávání;cisco packet tracer;gns3;imunes;core;psimulator2
Keywords in different language: freely available;simulation;network simulator;education;comparison;cisco packet tracer;gns3;imunes;core;psimulator2
Abstract: Práce analyzuje a následně porovnává volně dostupné aplikace pro simulaci počítačové sítě. Do analýzy a porovnání je zařazena i komerční aplikace. Jako součást práce byl realizován také průzkum, který mapuje míru využití simulace počítačové sítě ve výuce.
Abstract in different language: The thesis analyzes and then compares the freely available application for computer network simulation. For the purposes of analysis and comparison was also included commercial application. As a part of the thesis was realized survey which is mapping utilization rate of computer network simulation in education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pruchat_BP.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Prucha244.pdfPosudek vedoucího práce794,94 kBAdobe PDFView/Open
Prucha_Tomas_BP_scan.pdfPosudek oponenta práce214,08 kBAdobe PDFView/Open
Prucha protokol270.pdfPrůběh obhajoby práce247,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.