Název: Rozdíly v kondiční přípravě v kickboxu mezi rekreačním kickboxerem a závodníkem během přípravného a předzávodního období
Další názvy: Differences in fitness training in Kickboxing between amateur kickboxer and compentitive kickboxer during practise and pre-fighing period
Autoři: Šimek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Charvát Luboš, Mgr.
Oponent: Kalistová Petra, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24350
Klíčová slova: kickbox;kondiční příprava;přípravné období;předzávodní období;testování;sportovní výkon v kickboxu
Klíčová slova v dalším jazyce: kickbox;fitness training;preparatory period;pre-race period;testing;sports performance in kickboxing
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rozdílem v kondiční přípravě v přípravném a předzávodním období v kickboxu. Práce je zaměřená na testování a srovnání kondiční přípravy a kondiční úrovně mezi rekreačním kickboxerem a závodníkem. Vlastní testování probíhalo v tělocvičně a na atletické dráze za standardních podmínek. Jednalo o baterii osmi testů, zjišťující převážně vytrvalostní, rychlostní a silové schopnosti. Testování se zúčastnilo celkem 16 kickboxerů z klubu Atom Gym Plzeň, kteří se zúčastnili všech testů v přípravném i předzávodním období. Získaná data byla použita k zjištění rozdílu v kondici mezi závodními a rekreačními kickboxery.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the difference between fitness training during an offseason and training during pre-fight period in kick box. The thesis focuses on a testing a comparing of a fitness level between an amateur and a professional kickboxer. The testing took place in a gym and on an athletic track during standard conditions. Testing consisted of eight tests focused on endurance, quickness and power abilities. Sixteen kickboxers from Atom Gym club Plzeň attended the testing. They underwent all tests during both periods. The obtained data was used to define a difference in fitness condition between professional and amateur kickboxers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simek Lukas BP 2015.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SIMEK - OP.pdfPosudek oponenta práce164,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SIMEK L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce130,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SIMEK L..pdfPrůběh obhajoby práce57,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.