Title: Florbal tělesně postižených - metodika nácviku základních dovedností
Other Titles: Floorball for disabled people - methods of practice of basic skills
Authors: Drugdová, Ivana
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24355
Keywords: metodický postup;nácvik dovedností;tělesně postižený;powerchair hockey;aplikované pohybové aktivity
Keywords in different language: methodological process;practice of abilities;physically handicapped;powerchair hockey;applied motional activities
Abstract: V teoretické části této práce se pojednává o týmovém sportu určenému pro těžce tělesně postižené jedince, který se jmenuje Powerchair hockey. Zmiňujeme se zde o historii, pravidlech a sportovním vybavení tohoto sportu. Dále popisujeme charakteristiku, vybrané druhy tělesného postižení a specifika komunikace s těmito lidmi. V praktické části je popsána metodika práce a metodický postup pro nácvik základních pohybových dovedností v Powerchair hockey.
Abstract in different language: The theoretical part of my thesis deals with a team sport intended for severely disabled individuals called Powerchair Hockey. We mention its history, rules and sport equipment for this sport. Furthermore, we describe its characteristics, connected disabilities and specifics of communication with such individuals. In the practical part is described methodology of work and methodological process for practicing basic movement skills in Powerchair Hockey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Ivana Drugdova 2016.pdfPlný text práce7,3 MBAdobe PDFView/Open
Drugdova I. - VP.pdfPosudek vedoucího práce129,9 kBAdobe PDFView/Open
Drugdova I. - OP.pdfPosudek oponenta práce183,3 kBAdobe PDFView/Open
Drugdova I..pdfPrůběh obhajoby práce63,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.