Title: Projektování a realizace sportovní akce florbalového turnaje pro amatérské týmy západních Čech kategorie dospělých
Other Titles: Projection and realization sporting event floorball tournament for amateur teams in western Bohemia category of adults
Authors: Vaníček, Milan
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24361
Keywords: florbal;sportovní akce;projekt;realizace
Keywords in different language: floorball;sport event;project;realisation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací sportovní akce florbalového turnaje, která je zaměřená na kategorii dospělých hráčů amatérského florbalu v západních Čechách. Cílem práce je bezproblémová organizace a realizace sportovní akce. Bakalářská práce obsahuje základní informace k dané problematice jako např.: charakteristiky pohybových aktivit florbal, pravidla florbalu, herní systémy, amatérský florbal.
Abstract in different language: The Bachelor thesis contains the realization of the floorball sport action, which is targeting the category of the adult amateur players in the West Bohemia. The destination of this task contains the basic information about specific issues, such as f.e. the characteristics of the active sports - floorball, floorball regulations, game systems, amateur floorball.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE MILAN VANICEK 2016.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
VANICEK M. - OP.pdfPosudek oponenta práce166,6 kBAdobe PDFView/Open
VANICEK M..pdfPrůběh obhajoby práce65,84 kBAdobe PDFView/Open
VANICEK M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce121,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.