Název: Posouzení rozdílů v hrubé motorice u dětí mladšího školního věku mezi vybranými populacemi
Další názvy: Assessment of differences in gross motor skillls of children at school age between selected populations
Autoři: Černý, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Oponent: Kolovská Ilona, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24364
Klíčová slova: mladší školní věk;motorický vývoj;sluchové postižení
Klíčová slova v dalším jazyce: younger school age;motor development;hearing impairment
Abstrakt: Cílem této práce je posoudit, zda existuje rozdíl v hrubé a jemné motorice u dětí mladšího školního věku mezi vybranou populací dětí. Testování probíhalo na základě testové baterie MABC- 2.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this study was to assess if there is a difference in gross and fine motor skills of children at school age between selected population. To determine the level of motor development was used the test battery MABC - 2.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Cerny_Jakub.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerny J. - OP.pdfPosudek oponenta práce220 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cervny J..pdfPrůběh obhajoby práce64,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.