Title: Hry v přírodě v předškolním vzdělávání
Other Titles: Games in nature in preschool education
Authors: Řezáčová, Jana
Advisor: Kolovská Ilona, Mgr.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24380
Keywords: hry v přírodě;pohybové činnosti v přírodě;předškolní věk
Keywords in different language: games in nature;motion activities in nature;preschool age
Abstract: Cílem bakalářské práce je sestavení souboru her v přírodě a popis jejich realizace s dětmi. Soubor je poutavou ukázkou a nabídkou možností, jak může být čas v přírodě s dětmi předškolního věku stráven. V neposlední řadě mohou být hry také inspirací pro tvorbu her nových nebo pro různé modifikace a rozvinutí her obecně známých. Teoretická část definuje základní pojmy o hře a přírodě a popisuje věk předškolního dítěte a jeho specifika.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to create a game set in the countryside and a description of their implementation with children. It should be an eye-catching display and a menu of options how can be time in nature with preschool children spend. Finally, games can be the inspiration for the creation of new games and various modifications and develop games generally known. The theoretical part defines basic concepts of the game and the nature and describes the pre-school age child and its specifics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jana Rezacova.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
REZACOVA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce176,85 kBAdobe PDFView/Open
REZACOVA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce250,04 kBAdobe PDFView/Open
REZACOVA J..pdfPrůběh obhajoby práce54,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.