Název: Srovnání úrovně silových schopností žáků sportovních a nesportovních tříd v Plzni.
Další názvy: Compared levels of power abilities of students of sports and unsportsmanlike classes in Pilsen.
Autoři: Klička, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24381
Klíčová slova: komparace;profil;žáci
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison profile;pupils
Abstrakt: Předložená bakalářská práce přináší komparaci úrovně silových schopností žáků sportovních a nesportovních 9. tříd v Plzni pomocí univerzálního spektra cviků ze standardizovaných testovacích profilů. Cílem byla komparace úrovně silových schopností žáků sportovní a nesportovních 9. tříd v Plzni. Na základě sběru dat z motorického testování byly získány potřebné informace k vyhodnocení vlastního výzkumu. Výsledkem je přehled o aktuální silové úrovni žáků sportovní a nesportovních 9. tříd v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents a comparison of the level of strength abilities of students of sports and unsportsmanlike 9th grade in Pilsen with a universal range of exercises from standardized testing profiles. The goal was to compare the level of strength abilities of students sports and unsportsmanlike 9th grade in Pilsen. On the basis of gathering data, motor testing, it was obtain the necessary information to evaluate their own research. The result is a summary of the present strength level of pupils' sports and unsportsmanlike 9th grade in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace-1-1.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klicka P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce182,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klicka P..pdfPrůběh obhajoby práce61,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klicka P. - OP.pdfPosudek oponenta práce218,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.