Title: Trenérská činnost absolventů a studentů KTV FPE ZČU v Plzni v FC Viktoria Plzeň
Other Titles: Coaching activities of graduates and students from KTV FPE ZČU in Pilsen in FC Viktoria Plzeň
Authors: Netáhlo, Zdeněk
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24391
Keywords: fotbal;trenérské licence;trénování;analýza
Keywords in different language: football;coaching license;coaching;analysis
Abstract: Anotace Tato bakalářská práce analyzuje trenérskou činnost studentů a absolventů KTV FPE ZČU v Plzni v týmu FC Viktoria Plzeň. Po teoretické části, která se zaobírá především trenérskými licencemi a strukturou mládežnických týmů v FC Viktoria Plzeň. V praktické části je rozbor rozhovorů, které absolvovali trenéři, kteří odpovídají výběrovému souboru. V tomto rozhovoru trenéři zhodnotili své studium trenérských licencí, průběh své kariéry v týmu FC Viktoria Plzeň, svoji hráčskou kariéru a časové vytížení. Dále práce zjišťuje, jakým způsobem spolupracuje KTV FPE ZČU v Plzni a fotbalový klub FC Viktoria Plzeň.
Abstract in different language: This thesis analyzing coaching activities of graduates and students of KTV FPE ZČU in Pilsen in FC Viktoria Plzeň. After teoretical part, in wich describes coaching license and structure od youth teams in FC Viktoria Plzeň. In practical part is analysis of interviews with trainers. In this interviews trainers evaluated their studies of license, their career in FC Viktoria Plzeň, their footbal players career and their workload. Next this thesis detecs how is cooparating KTV FPE ZČU in Pilsen and FC Viktoria Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zdenek Netahlo.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Netahlo Z. - VP.pdfPosudek vedoucího práce138,15 kBAdobe PDFView/Open
Netahlo Z. - OP.pdfPosudek oponenta práce181,77 kBAdobe PDFView/Open
Netahlo Z..pdfPrůběh obhajoby práce115,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.