Title: Analýza prostorového vidění (stereopsie) u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Analysis of depth perception (stereopsis) in children of primary school age
Authors: Krňoulová, Barbora
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24394
Keywords: binokulární vidění;stereopse;mladší školní věk;driblink na lavičce;motorický výkon;binokulární vidění
Keywords in different language: binocular vision;stereopsy;younger school age;motoric performance;dribbling the ball on the bench
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku úrovně stereopse u dětí 5. tříd vybrané základní školy. V teoretické části se budu zabývat analýzou motorických schopností a dovedností u dětí, dále popisem zrakových funkcí, anatomií oka a různými zrakovými handicapy, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu prostorového vidění. Výzkumný soubor patří věkově do skupiny "zlatého věku motoriky". V praktické části poté budu popisovat, jak probíhalo samotné měření a samozřejmě také analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. Měření kvality zrakových funkcí probíhá pomocí standardizovaného testu The FLY Stereo Acuity Test with Lea SYMBOLS, měření motorického výkonu je testováno pomocí driblinku s míčem na lavičce.
Abstract in different language: My bachelor's work is focused on the diagnostics of stereopsis level at children from the fifth class of the primary school. In the theoretical part I am going to concentrate on analysis of motoric abilities and skills at children, then the describtion of visual functions, the eye anatomy and different visual disorders which can strongly influence spatial seeing. The research file belongs according to the age to the group called " golden age of motor activity". In my practical part I want to describe how the measurement itself took place and also analyze and deduce its conclusions. The measurement of the visual functions quality is made using the standardized test called The FLY Stereo Test with Lea SYMBOLS. The measurement of the motoric performance is tested by dribbling the ball on the bench.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Krnoulova TISK.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Krnoulova B. - VP.pdfPosudek vedoucího práce196,01 kBAdobe PDFView/Open
Krnoulova B. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,37 kBAdobe PDFView/Open
Krnoulova B..pdfPrůběh obhajoby práce56,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.