Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrňoulová, Barbora
dc.contributor.refereeBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-1
dc.date.accessioned2017-02-21T09:47:57Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T09:47:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-15
dc.identifier68346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24394-
dc.description.abstractMá bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku úrovně stereopse u dětí 5. tříd vybrané základní školy. V teoretické části se budu zabývat analýzou motorických schopností a dovedností u dětí, dále popisem zrakových funkcí, anatomií oka a různými zrakovými handicapy, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu prostorového vidění. Výzkumný soubor patří věkově do skupiny "zlatého věku motoriky". V praktické části poté budu popisovat, jak probíhalo samotné měření a samozřejmě také analyzovat výsledky a vyvozovat závěry. Měření kvality zrakových funkcí probíhá pomocí standardizovaného testu The FLY Stereo Acuity Test with Lea SYMBOLS, měření motorického výkonu je testováno pomocí driblinku s míčem na lavičce.cs
dc.format53s. (52 066 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbinokulární viděnícs
dc.subjectstereopsecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectdriblink na lavičcecs
dc.subjectmotorický výkoncs
dc.subjectbinokulární viděnícs
dc.titleAnalýza prostorového vidění (stereopsie) u dětí mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeAnalysis of depth perception (stereopsis) in children of primary school ageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sport
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedMy bachelor's work is focused on the diagnostics of stereopsis level at children from the fifth class of the primary school. In the theoretical part I am going to concentrate on analysis of motoric abilities and skills at children, then the describtion of visual functions, the eye anatomy and different visual disorders which can strongly influence spatial seeing. The research file belongs according to the age to the group called " golden age of motor activity". In my practical part I want to describe how the measurement itself took place and also analyze and deduce its conclusions. The measurement of the visual functions quality is made using the standardized test called The FLY Stereo Test with Lea SYMBOLS. The measurement of the motoric performance is tested by dribbling the ball on the bench.en
dc.subject.translatedbinocular visionen
dc.subject.translatedstereopsyen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedmotoric performanceen
dc.subject.translateddribbling the ball on the benchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Krnoulova TISK.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Krnoulova B. - VP.pdfPosudek vedoucího práce196,01 kBAdobe PDFView/Open
Krnoulova B. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,37 kBAdobe PDFView/Open
Krnoulova B..pdfPrůběh obhajoby práce56,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.