Název: Srovnání úrovně koordinačních schopností u fotbalové přípravky hráčů FC Viktoria Plzeň a SK Slavia Praha
Další názvy: Comparison of the level of coordination abilities of football players of age U9 FC Viktoria Plzen and Slavia Prague
Autoři: Hauft, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Charvát Luboš, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24395
Klíčová slova: fotbal;mladší školní věk;koordinační schopnosti;testování
Klíčová slova v dalším jazyce: football;younger school age;coordination skills;testing
Abstrakt: Bakalářská práce poukazuje na problematiku v oblasti koordinačních schopností a rozdílů v kvalitě hráčů fotbalových přípravek. Cílem práce je srovnání dvou ligových mužstev v kategorii U9 z hlediska koordinačních schopností a posoudit, zda se vlivem zařazování koordinačních cvičení a her do tréninku zlepšily. Jde o mužstva FC Viktoria Plzeň a SK Slavia Praha, která budou testována ve čtyřech stejných testech s tím, že mezi úvodním a závěrečným testováním proběhnou tři měsíce tréninků zaměřených na rozvoj koordinačních schopností.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis highlights the problem of coordination abilities and differences in the quality of players of football players od age U9. The aim of the study is to compare two league teams at U9 category in terms of coordination abilities and assess whether the influence of marshaling coordination exercises and games to improve training. It is the team FC Viktoria Plzen and SK Slavia Praha, which will be tested in four same tests that between the initial and final testing will take place three months of training designed to develop coordination skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martin Hauft 2016.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAUFT M. - OP.pdfPosudek oponenta práce135,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAUFT M..pdfPrůběh obhajoby práce70,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAUFT M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce157,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.