Title: Využití pohybových her ve sportovní přípravě u kategorie mladších přípravek ve fotbale (interaktivní program)
Other Titles: Use of motion games in athletic training at the younger categories product in football (interactive program)
Authors: Veszprémi, Jan
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24397
Keywords: fotbal;mladší školní věk;pohybová hra
Keywords in different language: football;school age;physical game
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření interaktivního programu, jehož obsahem jsou pohybové hry ve sportovní přípravě u kategorie mladších přípravek. Tyto pohybové jsem aplikoval a zaznamenával v tréninkovém procesu u kategorie U7 klubu FC Viktoria Plzeň.Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické časti se zabývám významem pohybových her v dnešní společnosti, mladším školním věkem a pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Praktická část je zdokumentovaná na přiloženém DVD, které obsahuje pohybové hry a základní manipulaci s míčem.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to create an interactive program, the contents of which are motion games in athletic training at the younger category of product. These motion, I applied and recorded in the training process by categories U7 club FC Viktoria Plzeň.Bakalářská work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the importance of physical games in today's society, a younger age and movement abilities and skills. The practical part is documented on the DVD that contains the basic movement games and handling the ball.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bp Jan Veszpremi.pdfPlný text práce663,36 kBAdobe PDFView/Open
Veszpremi J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce139,84 kBAdobe PDFView/Open
Veszpremi J. - OP.pdfPosudek oponenta práce130,12 kBAdobe PDFView/Open
Vezspremi J..pdfPrůběh obhajoby práce70,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.