Title: Čeburáška jako oblíbený dětský hrdina
Authors: Acar, Lenka
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24411
Keywords: dětská literatura;uspenský;čeburáška;krokodýl gena;pohádka;film;kniha
Keywords in different language: children literature;uspenskyj;cheburashka;gena the crocodile;fairy tale;movie;book
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se dále dělí na menší podkapitoly. Z počátku je zde rozebrána dětská literatura, její historie a vývoj. Větší pozornost bude věnována samotnému Rusku a vývoji tohoto druhu literatury na jeho území. Dále si vyjmenujeme několik dělení žánrů. Poté se pozornost obrátí na autora hlavního hrdiny této práce. Bude stručně nastíněn životopis Eduarda Nikolajeviče Uspenského, jeho první spisovatelské počiny a následná tvorba, která se zaměřuje především na dětské čtenáře nejen však v oblasti zábavné ale i naučné. Nakonec se zaměříme na postavu Čeburášky. Bude vysvětlen autorův námět na vznik této postavy, jakožto i původ a význam jmen Čeburášky, krokodýla Geny a stařeny Šapokljak. Popíšeme si hlavní ať už vzhledové rysy, či ty povahové. Poté se naše pozornost zaměří na hlavní díla, ve kterých se Čeburáška objevuje a popíšeme si jeho jednotlivé osudy. Práce bude zakončena jazykovým a grafickým rozborem díla a v samém závěru srovnáme hlavní rozdíly knižní a filmové adaptace díla "Krokodýl Gena a jeho přátelé".
Abstract in different language: The Thesis is divided into the three main chapters which are subdivided into several smaller ones. The beginning focuses on a children literature, its history and development. Greater part is dedicated to the Russian Federation and the evolution of the literature among this area. Then the attention is dedicated to Eduard Nikolayevich Uspensky´s curriculum and to the main character of his famous work "Cheburashka" (also known as Topple), its impact on children in the instructive as well as the amusing way. Later on the Thesis will discuss Cheburashka, his friend Gena the Crocodile and Old Lady Shapoklyak character´s features. Also other works in which Cheburashka appear will not remain untouched. The Thesis will be concluded by linguistic and graphic analysis of the work and at last, there will be the main differences among the book and film adaptation of "Gena the Crocodile" compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
liptakova_BP.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Liptakova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce834,62 kBAdobe PDFView/Open
Liptakova - pos Ryk - opon.pdfPosudek oponenta práce656,18 kBAdobe PDFView/Open
Liptakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce276,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.