Název: Il'ja Jefimovič Repin
Další názvy: Ilya Jefimovich Repin
Autoři: Saligerová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24420
Klíčová slova: ilja jefimovič repin;burlaci na volze;křížové procesí v kurské gubernii;ruský realismus;peredvižnici;treťjakovská galerie;umělci;rusko
Klíčová slova v dalším jazyce: ilya jefimovich repin;burlaks on the volga;religious procession in kursk provincerussian;russian realism;peredvizhniki;tretyakov gallery;artists;russia
Abstrakt: Cílem předkládané bakalářské práce je podrobněji popsat a rozbrat život významného ruského výtvarného umělce Ilji Jefimoviče Repina. Ten byl významným představitelem ruského realismu a měl značný vliv na rozvoj ruské výtvarné kultury. Dále představím stěžejní díla jeho tvorby(Burlaci na Volze, Křížové procesí v Kurské gubernii aj.).Blíže vykreslím události, jež ovlivnily jeho život a zároveň i tvorbu. V bakalářské práci jsem uvedla a rozebrala Repinovy životní etapy, což zahrnuje i momentální tvůrčí rozpolžení umělce. Práci jsem strukturovala do chronologické podoby.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis closely describes and analyses a life of a great russian art artist Ilya Jefimovich Repin. He was significant representative of russian realism. He has influenced progress of russian art culture. Next I introduce main arts his production (Burlaks on the Volga, Religious Procession in Kursk Province etc.).I closely portray events that influenced his life and at the same time his production. In bachelor's thesis I stated and analysed Repin's life periods what also includes artist's momentary creative sentiment. I structured the work into chronological form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Saligerova 2016.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Saligerova - pos Svob 2.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Saligerova - pos Pesk 2 - opon.pdfPosudek oponenta práce707,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Saligerova - obhaj 2.pdfPrůběh obhajoby práce273,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.