Title: Prevence obezity u dětí
Other Titles: Preventing obesity in children
Authors: Zelenková, Kateřina
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24435
Keywords: obezita;výskyt obezity;typy obezity;gynoidní typ;androidní typ;cushingův syndrom;ukazatele obezity;bmi;bioimpedance;komplikace obezity;prevence;primární prevence;sekundární prevence;terciální prevence;instituce;preventivní programy;škola;rodina;redukční léčba
Keywords in different language: obesity;types of obesity;type gynoid;android type;cushing's syndrome;indicators of obesity;bmi;bioimpedance;complications of obesity;prevention;primary prevention;secondary prevention and tertiary prevention;institutions;preventive programs;school;family;reducing treatment
Abstract: Práce je zaměřena na dětskou obezitu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsána obezita, typy obezity, komplikace obezity a příčiny. V druhé kapitole se zmiňuji o prevenci. Zahrnula jsem do druhé kapitoly primární, sekundární i terciální prevenci. Ke konci druhé kapitoly je popsána i léčba obezity. Ve třetí kapitole popisuji instituce, které se prevencí zabývají. V praktické části jsem se zaměřila na preventivní program, který je připraven na první stupeň základní školy.
Abstract in different language: My final work is focused on childhood obesity. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter describes obesity, types of obesity, complications and causes of obesity. In the second chapter I describe prevention. I included in the second chapter of primary, secondary and tertiary prevention. Towards the end of the second chapter also describes the treatment of obesity. In the third chapter describes the institutions that deal with prevention. In the practical part, I focused on preventive program that is ready for the first grade of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Zelenkova BP pdf.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Zelenkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,98 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce751,2 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.