Title: Poruchy příjmu potravy u adolescentů
Other Titles: Eating disorders by adolescents
Authors: Čiháková, Tereza
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24438
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;adolescence;příčiny;léčba;prevence;kazuistiky;dotazník
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;adolescents;causes;treatment;prevention;casuistry;questionnaire
Abstract: Bakalářská práce za zabývá poruchami příjmu potravy u adolescentů. Zaměřuje se především na charakteristiku adolescence a na dvě hlavní poruchy, mentální anorexii a mentální bulimii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické části je věnována především charakteristika adolescence, dále příčiny, historie a nové typy poruch příjmu potravy. Nechybí zde ani možnosti léčby a také prevence relapsu. Praktická část je sestavena z kazuistik respondentů, kteří mají osobní zkušenosti s poruchami příjmu potravy. Dále byl vytvořen speciální osobní dotazník pro respondenty, momentálně netrpící žádnou poruchou stravování.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on eating disorders by adolescents. Most of all it is focused on the characteristic of the adolescence and on two most important disorders, anorexia nervosa and bulimia nervosa. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to characteristic of adolescence, further on causes, history and new types of eating disorders. It also includes treatment options and relaps prevention. The practical part is composed from casuistry of respondents who have personal experience with eating disorders. Further was also created a special personal questionnaire for respondents who recently do not have any eating disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEREZA CIHAKOVA_BP.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Cihakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,71 kBAdobe PDFView/Open
Cihakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce395,6 kBAdobe PDFView/Open
Cihakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.