Title: Analýza pohybových aktivit ve výchově ke zdraví na vybraných základních školách
Other Titles: Analysis of physical activity in health education at selected primary schools
Authors: Mudrová, Tereza
Advisor: Kočí Jana, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24456
Keywords: pohybová aktivita;zdraví;základní škola;podpora;rámcový vzdělávací program;mládež;vychova ke zdraví;děti
Keywords in different language: physical activity;health;primary school;support;framework educational program;youth;health education;children
Abstract: Bakalářská práce se zabývá, jak už z jejího názvu vyplývá, pohybovými aktivitami ve výchově ke zdraví na vybraných ZŠ. První část práce je čistě teoretická a zabývá se otázkami zdraví, pohybových aktivit a jejich důležitosti v životě jedince a ve výchově ke zdraví, benefity pohybových aktivit a dalšími důležitými informacemi, které je nutno k této problematice uvést. Druhou část bakalářské práce tvoří vlastní výzkum, který poukazuje na současný stav pohybových aktivit na druhém stupni základních škol, konkrétně u žáků 9. tříd.
Abstract in different language: As the title indicates, this Bachelor thesis deals with the topic of physical activities of health education of chosen primary shools. The first part of the thesis is purely theoretical. It deals with the topics of health, physical activities and their importance to life of individuals and health education. The theoretical part describes benefits of physical activities and other important pieces of information for the topic. The second part of the thesis covers the research which shows the contemporary level of physical activities of upper primary schools, specifically of the ninth-grade-pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Mudrova - BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Mudrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce430,03 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce403,32 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.