Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠafránková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSteinlechner, Nikola
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:10Z-
dc.date.available2014-6-13
dc.date.available2017-02-21T09:49:10Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-27
dc.identifier62235
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24466
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována tématu poskytování sociální opory dětem v prostředí MŠ v Plzni. Teoretická část se věnuje sociální opoře, jejím druhům, úrovním a situacím, které vyžadují pomoc. Dále je zde zmíněno prosociální chování, empatie, altruismus a také charakteristika emočního vývoje dítěte předškolního věku. Praktická část zpracovává výsledky výzkumné sondy, která za pomoci metody polostrukturovaného hloubkového rozhovoru zjišťuje, jak poskytují učitelky MŠ v Plzni dětem emocionální sociální oporu a jakým způsobem vedou děti k prosociálnímu chování. Z výzkumu vyplynulo, že učitelky poskytují dětem emocionální sociální oporu tak, že se je snaží uklidnit, vyslechnout, jsou k nim empatické, ale také dbají na jejich přátelský vzájemný vztah. K prosociálnímu chování vedou děti pomocí různých aktivit, společně daných pravidel či názorného materiálu.cs
dc.format46 s. (76 735 znaků), XVIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální oporacs
dc.subjectsociální emocionální oporacs
dc.subjectprosociální chovánícs
dc.subjectempatiecs
dc.subjectaltruismuscs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.titlePoskytování sociální opory dítěti, dětem v prostředí MŠ v Plznics
dc.title.alternativeProvision of Social Support for Children of Kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this bachelor thesis is devoted to the social reliance of children in kindergartens environment in Pilsen. The theoretical part is devoted to the social support, its parts and levels and it deals with situations that require assistance as well. There is also mentioned prosocial behaviour, empathy, altruism and also a characteristic emotional development of preschool age. The practical part presents results of research probe which are based on the method of interview. It determines how teachers in kindergartens in Pilsen provide children emotional social reliance and how they lead them to the prosocial behavior. The research showed that teachers provide emotional social support for children by way of trying to calm them down, hear them, teachers are empathetic and they pay attention to their friendly relationship. Teachers use various activities, relevant rules and or illustrative materials which lead children to the prosocial behaviour.en
dc.subject.translatedsocial relianceen
dc.subject.translatedsocial emocional relianceen
dc.subject.translatedprosocial behaviouren
dc.subject.translatedempathyen
dc.subject.translatedaltruismen
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedkindergartenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Nikola Steinlechner (k tisku) PDF.pdfPlný text práce461,73 kBAdobe PDFView/Open
Steinlechner VP.pdfPosudek vedoucího práce972,78 kBAdobe PDFView/Open
Steinlechner OP.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Steinlechner O.pdfPrůběh obhajoby práce386,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.