Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodpera Milan, Mgr.
dc.contributor.authorDušková, Dagmar
dc.date.accepted2016-8-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:12Z-
dc.date.available2015-6-19
dc.date.available2017-02-21T09:49:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier67215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24468-
dc.description.abstractV bakalářské práci s názvem Kompetence začínajícího pedagoga v MŠ se zabývám problematikou uvádění začínajících učitelů do praxe ve východočeském regionu. Zajímalo mne, zda ředitelé v předškolním zařízení využívají plán pro uvádění do praxe, přesto, že dokument není legislativně ukotven. Zda využívají uvádějícího učitele k rozvoji profesních kompetencí u začínajících absolventů pedagogických škol. Teoretická část popisuje profesi začínajícího učitele, vysvětluje pojmy profesní kompetence učitele předškolního vzdělávání. Obecně je zde popsána legislativa, z které lze vycházet při podpoře začínajícího učitele v mateřské škole. Praktická část zjišťuje přínos jednotlivých možností podpory začínajících učitelů ve vybraném regionu formou kvalitativního i kvantitativního výzkumu.cs
dc.format60 s. (63 845 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectučitelcs
dc.subjectzačínající učitelcs
dc.subjectuvádějící učitelcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectabsolventcs
dc.subjectkompetence učitelecs
dc.subjectprofesní kompetencecs
dc.titleKompetence začínajícího pedagoga v mateřské školecs
dc.title.alternativeCompetence of novice teacher in kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn the bachelor thesis with title "Competency of beginning teacher in kindergarten" I solve an issue of presenting beginning teacher into practice in Eastern region. I wondered if the directors of preschools use plan for the presenting into the practice in spite of this document does not exist in our legislation. They use the teacher to develop his/her professional competency at beginning graduates of faculty of education. Abstract In the bachelor thesis with title "Competency of beginning teacher in kindergarten" I solve an issue of presenting beginning teacher into practice in Eastern region. I wondered if the directors of preschools use plan for the presenting into the practice in spite of this document does not exist in our legislation. They use the teacher to develop his/her professional competency at beginning graduates of faculty of education. Theoretical part of the thesis describes the profession of the beginning teacher. It explains concepts of competency and professional competency of the preschools teacher. In general, the legislation is described here. We can use it for supporting of the beginning teacher in kindergarten. Practical part finds out the benefits of each way of supporting of the beginning teacher in the chosen region with form of qualitative and quantitative research.en
dc.subject.translatedbeginning teacheren
dc.subject.translatedmisleading teacheren
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedgraduateen
dc.subject.translatedcompetency of teacheren
dc.subject.translatedprofessional competencyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova_Bakalarka_cerven16.pdfPlný text práce944,05 kBAdobe PDFView/Open
Duskova VP.pdfPosudek vedoucího práce593,82 kBAdobe PDFView/Open
Duskova OP.pdfPosudek oponenta práce949,86 kBAdobe PDFView/Open
Duskova O.pdfPrůběh obhajoby práce382,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.