Title: Designová studie vozidla pro pohybově méně zdatné občany
Other Titles: Design study of a vehicle for physically less capable people
Authors: Böhm, Josef Ludvík
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Veverka, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2447
Keywords: průmyslový design;designová studie;tříkolové vozidlo;elektrický skútr;pohybové omezení
Keywords in different language: industrial design;design study;three wheeler;electric scooter;limitation of mobility
Abstract: Studie tříkolového vozidla pro pohybově postižené osoby pojatá z hlediska designu a základní konstrukce. Seznámení s potřebami nejen osob pohybově postižených a jejich dopad na specifikace produktu.
Abstract in different language: Study of a three-wheeler for physically disabled people from the industrial design and general design point of view. Introduction to their needs and the impact of these needs to the specifications of a product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
j_l_bohm_bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Bohm.pdfPosudek vedoucího práce159,31 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Bohm.pdfPosudek oponenta práce144,61 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Bohm.pdfPrůběh obhajoby práce110,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.