Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodpera Milan, Mgr.
dc.contributor.authorKoller, Tereza
dc.contributor.refereeSoukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:17Z-
dc.date.available2015-6-19
dc.date.available2017-02-21T09:49:17Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-1
dc.identifier67432
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24478-
dc.description.abstractBakalářská práce Vzdělávání metodou Montessori v mateřské škole se zabývá principy, kterými řídí v Montessori mateřské škole. První část je zaměřena na seznámení se s Montessori principy. Další částí je výzkum, který je orientován kvalitativně a jeho metodou je přímé, zúčastněné a polostrukturované pozorování a interview s pedagogem. Ze závěrů lze uvést, že většina Montessori principů jako je připravené prostředí, připravený učitel či věkově smíšené skupiny jsou v mateřské škole dodržovány, ovšem z výzkumu vyplynulo, že se naskytly i jisté výjimky. Je to například nesprávný způsob stanovování hranic a dávání svobody a normalizace skupiny.cs
dc.format42 s. (73 375 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmarie montessorics
dc.subjectmontessori principycs
dc.subjectmontessori mateřská školacs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectmontessori pomůckycs
dc.subjectosnovy mateřské školycs
dc.titleVzdělávání metodou Montessori v mateřské školecs
dc.title.alternativeMontessori education method in preschoolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis Montessori education method in preschool deals with the principles that nursery school have to use. The first part is focused on explanation of Montessori principles. Research is focused qualitatively and used methods are direct, participating and half-structured observation and interview with teacher. The conclusions show that most of Montessori principles are respected like prepared environment, prepared teacher, mixed age group, but research also showed that there are some exceptions. For example wrong way of setting limits and freedom and normalization of groups.en
dc.subject.translatedmaria montessorien
dc.subject.translatedmontessori principlesen
dc.subject.translatedmontessori nursery schoolen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedmontessori materialsen
dc.subject.translatedcurriculum nursery schoolen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK-Tereza Koller, 2016.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Koller VP0001.pdfPosudek vedoucího práce105,41 kBAdobe PDFView/Open
Koller OP0001.pdfPosudek oponenta práce193,6 kBAdobe PDFView/Open
Koller O0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.