Název: Aplikace environmentální výchovy při spolupráci mateřské školy a ekocentra
Další názvy: Application of environmental education in cooperation of kindergarten and ecocenter
Autoři: Kubicová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Levý Josef, PhDr.
Oponent: Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24481
Klíčová slova: pedagogika;environmentální výchova;předškolní vzdělávání;výukové programy;ekocentrum
Klíčová slova v dalším jazyce: pedagogy;environmental education;preschool education;educational programs;ecocentre
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá environmentální výchovou jako prostředkem vzdělávání dětí v mateřské škole. V teoretické části představuje environmentální výchovu a důvody aplikace v mateřské škole. Zaměřuje se na ekocentra a možnost spolupráce. V praktické části seznamuje s novými výukovými programy, které vznikly v kooperaci s ekocentrem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the environmental education as a means of education for children in the kindergarten. In the theoretical part represents the environmental education and the reasons for the application in the kindergarten. It focuses on the ecocenter and the possibility of cooperation. In the practical part introduces the new educational programs, which were created in cooperation with ekocenter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2016.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubicova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce126,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubicova OP0001.pdfPosudek oponenta práce134,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubicova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce44,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.