Title: Pravidelné mnohostěny
Other Titles: Regular polyhedra
Authors: Knetlová, Anna
Advisor: Kohout Václav, RNDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24495
Keywords: pravidelné mnohostěny;platón;platónská tělesa;wolfram mathematica;dualismus
Keywords in different language: regular polyhedra;platon;platonic solids;wolfram mathematica;dualism
Abstract: Cílem práce bylo objasnit zajímavé matematické téma pravidelných mnohostěnů - platónská tělesa. Vysvětlit terminologii a geometrické vlastnosti těles. Byly použity programy GeoGebra a Wolfram Mathematica, které mají vynikající schopnost zobrazovat pravidelná tělesa a následně s nimi pracovat. V práci byla ověřena možnost výpočtu objemů, povrchů těles, tento výstup je možné použít pro školy.
Abstract in different language: The aim was to clarify interesting mathematical topic of regular polyhedra - Platonic solid. She explained terminology and geometric characteristics of solids. Was used GeoGebra and Wolfram Mathematica, which have an excellent ability to display polygons and work with them. It was verified the possibility of calculating the volumes, surfaces of solids, this output is possible to use for schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Knetlova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Anny Knetlove 16-2.pdfPosudek vedoucího práce134,61 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Knetlova.pdfPosudek oponenta práce46,51 kBAdobe PDFView/Open
Knetlova protokol259.pdfPrůběh obhajoby práce176,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.