Název: Kroneckerův algoritmus
Další názvy: Kronecker algorithm
Autoři: Šuster, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24498
Klíčová slova: polynom;reducibilní polynom;ireducibilní polynom;leopold kronecker;kroneckerův algoritmus;kalkulátor ti-92 plus;derive 6;wolframalpha.
Klíčová slova v dalším jazyce: polynomial;reducible polynomial;ireducible polynomial;leopold kronecker;kronecker´s algorithm;calculator ti-92 plus;derive 6;wolframalpha.
Abstrakt: Kroneckerův algoritmus slouží k faktorizaci polynomů v oboru celých čísel. Díky němu lze můžeme zjistit, jestli je zadaný polynom reducibilní nebo ireducibilní. Autorem tohoto algoritmu je německý matematik Leopold Kronecker. K faktorizaci polynomů lze využít různé matematické pomůcky, které pracují na bázi Kroneckerova algoritmu (např. kalkulátor TI-92 PLUS, Derive 6 od společnosti Texas Instrument, Inc.). Tyto matematické pomůcky urychlí faktorizaci polynomů, a tím snáze určíme reducibilitu či ireducibilitu nějakého polynomu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Kronecker´s algorithm is used for factorization of polynomials in the domain of whole numbers and thanks to that we can find out if there is reserved polynomial reducible or irreducible. The author of this algorithm is Leopold Kronecker, who is a German mathematician. For the factorization of polynomials there is possible to use the mathematical aids, which work on the basis of the Kronecker´s algorithm (for example a calculator Ti-92 PLUS, Derive 6 from the company Texas Instrument, Inc.). These aids speed up the factorization of polynomials and we can easily get the reducible or irreducible polynomial.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kroneckeruv algoritmus.pdfPlný text práce17,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Suster.pdfPosudek vedoucího práce31,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek bakalarske prace Suster.pdfPosudek oponenta práce128,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol Suster310.pdfPrůběh obhajoby práce189,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24498

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.