Název: Konstrukce didaktického testu pro výuku odborného výcviku
Další názvy: Construction didactic test for the teaching of vocational training
Autoři: Čížková, Simona
Vedoucí práce/školitel: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Oponent: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24500
Klíčová slova: didaktický test;testovací otázky;druhy testových úloh;zpětná vazba;výsledky vyučovacího procesu;koncept didaktického testu;kontrola vyučovacích metod;ověřování znalostí;hodnocení studentů;klasifikace studentů;diagnostika třídy.
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic test;test questions;types of test tasks;feedback;the results of the teaching proces;concept achievement test;control of teaching methods;authentication knowledge;assessment of students;classification of students;diagnosis class.
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává v teoretické práci o didaktických testech. V této části je vymezen pojem didaktického testu jeho využití, druhy, příklady testových úloh a konstrukce. Zároveň jsou zde popsána základní pravidla pro sestavení didaktického testu. Praktická část je zaměřena na konstrukci didaktického testu pro studenty Odborné školy výroby a služeb v Plzni. Zároveň tato část ověřuje dosažení výukových cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deals with didactic tests in its theoretical part. The concept of didactic test, its usage, varieties,constructions and examples are mentioned in this part. Some elementary rules of forming didactic tests are described there, too. The practical part is focused on the construction of the didactic test for students of Professional School of production and services in Pilsen. This part also verifies the achievement of learning objects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cizkova_Simona_BP_FPE_2016.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni vp Cizkova.pdfPosudek vedoucího práce422,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-oponent-bp-cizkova.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizkova protokol273.pdfPrůběh obhajoby práce207,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.