Title: Tvorba hudebně výchovného multimediálního CD-ROMu na téma 2014 - Rok české hudby
Other Titles: Making music educational multimedia CD-ROM on theme "2014 - Year of Czech Music"
Authors: Brahová, Miriam
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24510
Keywords: multimediální cd;rok české hudby 2014;bedřich smetana;antonín dvořák;leoš janáček
Keywords in different language: multimedia cd;the year of czech music 2014;bedrich smetana;antonín dvořák;leoš janáček
Abstract: Hlavním cílem práce bylo vytvořit hudebně výchovné multimediální CD. Práce se zabývá vytvořením aktivit daných na multimediální CD, s nimiž lze pracovat v hodinách hudební výchovy. Vytvořené aktivity mají pomoci učitelům zpestřit žákům tyto hodiny. Jsou vytvořeny tématy, kterými se zabývá teoretická část, například Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček a jejich život a dílo. Vytvořené aktivity zahrnují osmisměrku, hru Riskuj, pexeso, pohádky a další.
Abstract in different language: The main purpose of the bachelor thesis was to create a multimedia CD. This work is focused on making of CD with activities that could be used for teaching in music lessons. These activities are supposed to help teachers to variegate the lessons for students. The activities relate to theoretical topics, e.g., Bedřich Smetana, Antonín Dvořak and Leoš Janáček and their life and work. They also include wordfinds, a game called Riskuj, pexeso, fairytales and much more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BRAHOVA Miriam.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Brahova_hodnoceni_vedouciho_BP_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce864,89 kBAdobe PDFView/Open
Brahova_posudek_oponenta_BP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce436,24 kBAdobe PDFView/Open
Brahova_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce185,43 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.