Title: Keyboard a jeho možnosti pro rozvoj kreativity žáka ZUŠ
Other Titles: The keyboard and possibilities of its use for the development of creativity in music school students
Authors: Tumpach, Jan
Advisor: Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24522
Keywords: keyboard;kreativita;výuka;základní umělecká škola;midi;počítač;doprovod;zvuky;rytmy;styly;průzkum
Keywords in different language: keyboard;creativity;education;elementary music school;midi;computer;accompaniment;voices;rhythms;styles;survey
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení možností hudebního nástroje keyboard v souvislosti s rozvíjením kreativity žáků a to zejména v základních uměleckých školách. Popisuje a hodnotí nejen technické možnosti nástroje, ale i různé pedagogické přístupy a jejich vliv na kvalitu výuky. Stručně je v práci zkoumán vliv využití keyboardu ve výuce na hudebně psychologický vývoj jedince. Součástí práce je také průzkum, který u žáků zjišťuje souvislost kreativity hudební s dalšími tvůrčími činnostmi, například s výtvarnou výchovou.
Abstract in different language: This thesis focuses on the evaluation of the possibility of keyboard musical instrument in relation to the development of creativity of students, especially in elementary art schools. It describes and evaluates not only the technical possibilities of the instrument, but also various pedagogical approaches and their impact on the the quality of education. Briefly, the thesis explores the influence of the use of the keyboard in teaching music to the psychological progress of the individual. The work also includes a survey of pupils who discovers a relation creativity music and other creative activities, such as visual art education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tumpach_bz.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Tumpach_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce619,53 kBAdobe PDFView/Open
Tumpach_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Tumpach_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce193,55 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.