Title: Osvobození pracovního tábora Holýšov
Other Titles: Liberation of the Labour Camp Holýšov
Authors: Taitl, Lukáš
Advisor: Morávková Naděžda, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24524
Keywords: holýšov;tábor;podmínky;smrt;třetí říše;nacismus;osvobození;spojenci;jednotky;utrpení.
Keywords in different language: holýšov;camp;conditions;death;third reich;nazism;liberation;allies;units;suffering.
Abstract: Tato práce v první řadě mapuje a popisuje koncentrační a pracovní tábory, které byly za 2. světové války v Holýšově. Jejich podmínky, vězně a jejich národnosti nebo kapacity táborů. Samotný název naznačuje, že v druhá část práce se zabývá přímo osvobozením ženského koncentračního tábora polskou neoficiální armádou.
Abstract in different language: This Thesis primarily maps and describes the concentration and labour camps, which were situated in the 2nd World War in Holysov. Their conditions, prisoners and their nationality or capacity of the camps. The name indicates that in the second part there is a capter about the liberation of the female concentration camp by the unofficial Polish army.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Taitl.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Taitl V.pdfPosudek vedoucího práce439,7 kBAdobe PDFView/Open
Taitl O.pdfPosudek oponenta práce927,31 kBAdobe PDFView/Open
Taitl P.pdfPrůběh obhajoby práce166,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.