Title: "V těch vlasech máte hmyz!": likvidace kapel Nové vlny na Plzeňsku
Other Titles: "There is some insect in your hair!": The elimination of New wave bands in Pilsen region
Authors: Šilhánek, Petr
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24538
Keywords: nová vlna;punk;neoficiální hudební scéna;komunistický režim;československo;plzeňsko
Keywords in different language: new wave;punk;unofficial music scene;communist regime;czechoslovakia;pilsen region
Abstract: Tato studie se zabývá plzeňskou neoficiální hudební scénou v 80. letech 20. století. Charakterizuje specifika nové vlny v Plzni jako hudebního stylu a popisuje její vývoj v období let 1978 1989 s důrazem na problémy, které kapelám působily zásahy totalitní moci. Kromě faktografických údajů nabízí také bližší pohled na běžné fungování plzeňských kapel v každodenní realitě komunistického Československa.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the unofficial music scene of Pilsen in the 80s of the 20th century. It characterizes the specifics of a new wave, a music style, in Pilsen and describes its evolution in the years from 1978 to 1989 with an emphasis on issues that were caused for bands by the interventions of the totalitarian power. Besides factual information, it also offers a closer look at the ordinary functuning of bands in Pilsen in an everyday reality of communist Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P_Silhanek_BP_KHI_2016_final.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Silhanek V.pdfPosudek vedoucího práce541,58 kBAdobe PDFView/Open
Silhanek O.pdfPosudek oponenta práce466,07 kBAdobe PDFView/Open
Silhanek P.pdfPrůběh obhajoby práce147,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.