Title: Využití tabletů s operačním systémem iOS ve vyučování českému jazyku
Other Titles: The use of tablets with the operating system iOS in teaching of Czech language
Authors: Lišková, Liliana
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24552
Keywords: tablet;ios;vzdělávací aplikace;český jazyk;média ve výuce
Keywords in different language: tablet;ios;educating applications;czech language;media in teaching
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá popisem užití tabletů se systémem iOS v hodinách českého jazyka jako učební pomůcky. Jsou zde popsány různé formy využití těchto tabletů ve výuce. Dále jsou zde popsané aplikace, které se zabývají disciplínami českého jazyka a jsou popisovány a hodnoceny z hlediska možnosti a vhodnosti využití při vyučování. Nakonec je zde popsané konkrétní využití v praxi v jedné z tříd gymnázia, kdy si žáci aplikace vyzkoušeli a vyplnili dotazník, který dále vyhodnocen.
Abstract in different language: This thesis deals with description of using tablets with the operating system iOS in lessons of Czech language as teaching aid. There are described different forms of using this tablets in lessons. Next there are described applications that deal with discipline of Czech language and they are described and evaluated in possibility of using in teaching. In the end there is described specific using in one of the classes in high school, when the pupil tried to use some applications and they filled out questionnaire. The questionnaire is evalueted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liskova BP-1.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
liskova_rohlikova.pdfPosudek oponenta práce117,27 kBAdobe PDFView/Open
liskova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce38,17 kBAdobe PDFView/Open
liskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce72,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.