Title: Téma rasismu a homosexuality v dětských pohádkách
Authors: Miklasová, Aneta
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24553
Keywords: homosexualita;rasismus;autorská pohádka;kulturální studia;dotazníkové šetření
Keywords in different language: homosexuality;racism;fairy tale;cultural studies;questionnaire survey
Abstract: Tato bakalářská práce představuje vybrané pohádkové knihy s tématikou homosexuality a rasismu. V rámci každého tématu byly představeny dvě publikace. Dále obsahuje výzkumné šetření provedené formou standardizovaného dotazníku, jež zjišťovalo názor veřejnosti na četbu a existenci vybraných knih.
Abstract in different language: This bachelor thesis represents selected fairy-tale books with themes of homosexuality and racism. In terms of each themes were introduced two of publications. Further it contains a questionnaire survey of public view on reading and existence of such books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miklasova.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
miklasova_brcakova.pdfPosudek oponenta práce206,46 kBAdobe PDFView/Open
miklasova_bina.pdfPosudek vedoucího práce20,3 kBAdobe PDFView/Open
miklasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce58,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.