Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtrudlová, Michaela
dc.date.accepted2016-8-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:43Z-
dc.date.available2015-9-24
dc.date.available2017-02-21T09:51:43Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-29
dc.identifier68908
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24597
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá prostorovým rozložením keší v okrese Plzeň-město. Cílem práce je představit geocaching jako nový způsob trávení volného času a analyzovat prostorové rozložení keší v okese Plzeň-město. V práci jsou ke zjištění výsledků využity prostorové analýzy GIS, jako jsou Buffery, sklony a orientace svahů, hustoty a prostorové dotazy. Výsledky analýz byly použity k potvrzení nebo vyvrácení počáteční hypotézy. V další práci by mohly být dále využity, například pro objektivní hodnocení obtížnosti keší nacházejících se v dané oblasti.cs
dc.format69 s. (78 288 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeocachingcs
dc.subjectkešcs
dc.subjectprostorová analýzacs
dc.subjectplzeň-městocs
dc.subjectbuffercs
dc.subjectsklon svahucs
dc.subjectorientace svahucs
dc.titleProstorová variabilita cílových bodů pro geocachingcs
dc.title.alternativeSpatial variability of target points for geocachingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis with the spatial distribution of cachces in the district Plzeň-město. The objective of the thesis is introduce geocaching as a new way of spending time and analyze the spatial distribution of caches in the district Plzeň-město. For determine the results were used spatial analysis GIS, for exapmle buffer, slope, aspect, density and spatial queries. Results of analysis were used to confirm or refuse the initial hypothesis. They could be used in further thesis for exapmle like objective evaluation of the difficulty of caches localed in the area of interest.en
dc.subject.translatedgeocachingen
dc.subject.translatedcacheen
dc.subject.translatedspatial analysisen
dc.subject.translatedplzeň-městoen
dc.subject.translatedbufferen
dc.subject.translatedslopeen
dc.subject.translatedaspecten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Strudlova v.pdfPosudek vedoucího práce571,18 kBAdobe PDFView/Open
Strudlova o.pdfPosudek oponenta práce677,71 kBAdobe PDFView/Open
Strudlova p.pdfPrůběh obhajoby práce161,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.