Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorStará, Adéla
dc.date.accepted2016-9-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:46Z-
dc.date.available2015-9-23
dc.date.available2017-02-21T09:51:46Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-29
dc.identifier68918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24603
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na inventarizační výzkum malakofauny v okolí obce Pila nedaleko Karlových Varů, na severozápadě České republiky. První kapitoly popisují obecný charakter území (geologii, klima, zoologii, botaniku). Další kapitoly obsahují kvalitativní a kvantitativní údaje z 22 lokalit. Celkem bylo sebráno 2265 měkkýšů. Určeno bylo 47 druhů plžů a jeden druh mlže. Mezi nejzajímavější nalezené druhy patří zejména Segmentina nitida, Nesovitrea petronella, Discus ruderatus a některé malé druhy plžů (Vertigo subriata, Euconulus praticola, Columella edentula). Tyto druhy se v severozápadních Čechách vyskytují vzácně a na zkoumané lokalitě indukují území, které je jen lehce dotčené lidskou činností. Mezi nahými hlemýždi byl nejzajímavějším nálezem druh Arion obesoductus.cs
dc.format74 s. (15 196 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměkkýšics
dc.subjectmalakofaunacs
dc.subjectkarlovy varycs
dc.subjectobec pilacs
dc.subjectsegmentina nitidacs
dc.subjectnesovitrea petronellacs
dc.subjectarion obesoductuscs
dc.titleMěkkýši okolí vesnice Pila na Karlovarskucs
dc.title.alternativeMolluscs of the vicinity of Pila village (Karlovy Vary area)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focussed on the inventory research of the mollusc fauna in surrounding of the Pila village near Karlovy Vary in NW of the Czech Republic. The first chapters described the general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters presented qualitative and quantitative data gathered from 22 localities, while a total of 2265 mollusc specimens were determined. All together 47 gastropod species and one bivalve were observed. We can consider the observations of planorbid Segmentina nitida, zonitid Nesovitrea petronella, discid Discus ruderatus and some other small gastropod species (Vertigo substriata, Euconulus praticola, Columella edentula) to be the most interesting. These species belong to the rare gastropods in NW Bohemia and indicate only slightly affected environment by human activity in the study area. A slug species Arion obesoductus was determined among "naked" snails.en
dc.subject.translatedmolluscsen
dc.subject.translatedmollusc faunaen
dc.subject.translatedkarlovy varyen
dc.subject.translatedpila villageen
dc.subject.translatedsegmentina nitidaen
dc.subject.translatednesovitrea petronellaen
dc.subject.translatedarion obesoductusen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stara A. - Mekkysi okoli vesnice Pila na Karlovarsku.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
Stara v.pdfPosudek vedoucího práce554,03 kBAdobe PDFView/Open
Stara o.pdfPosudek oponenta práce557,88 kBAdobe PDFView/Open
Stara p.pdfPrůběh obhajoby práce148,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.