Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBubeníková, Markéta
dc.contributor.refereeŠtípková Martina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-14
dc.date.accessioned2017-02-21T09:51:57Z-
dc.date.available2014-6-2
dc.date.available2017-02-21T09:51:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-30
dc.identifier60912
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24608
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na debaty kolem povinného očkování v České republice a na zobrazování rozhodnutí rodičů tato očkování odmítnout. Soustředí se přitom především na to, jakým způsobem se otázky morální povinnosti, občanské odpovědnosti, a "dobrého" rodičovství stávají součástí diskurzů kolem povinného očkování a jeho odmítání některými rodiči. Vycházím především z teoretických konceptů biopolitiky a biomoci Michela Foucaulta. Hlavním cílem je zmapovat, jak je rozhodnutí rodičů (ne)očkovat své dítě prezentováno v médiích a jaké diskurzy jsou v rámci této problematiky konstruovány. V empirické části analyzuji internetové diskuze (kritická diskurzivní analýza), kde je povinné očkování hlavním obsahem a čtenáři argumentují rizika rozhodnutí (ne)očkovat.cs
dc.format78 s. (131 267 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpovinné očkovánícs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectbiopolitikacs
dc.subjectmichel foucaultcs
dc.subjectdiskuzecs
dc.subjectodmítánícs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectdobré rodičovstvícs
dc.subjectdiskurzcs
dc.subjectkritická diskursivní analýzacs
dc.titleKonstruování rizik a odpovědnosti za zdraví dítěte v diskuzích kolem odmítání povinného očkovánícs
dc.title.alternativeThe construction of risks and responsibility in the discussions concerning parental refusal of mandatory vaccinationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work focuses on the debate about mandatory vaccinations in Czech republic and showing the decisions of parents that decline this vaccinations. It aims mainly on the questions of moral obligation, civic responsibility and "good" parenting become a part of the discourses around mandatory vaccinations. I only use mainly theoretical concepts of biopolitics and biopower of Michael Foucault. Main aim is to chart, how is the parents decision (not) to vaccinate their children presented in medias and which discourses are constructed in this issue. In empiric way I analyzed internet discussions (critical discourse analysis), where mandatory vaccination is the main content and readers argument about risks about decisions (not) to vaccinate.en
dc.subject.translatedmandatory vaccinationsen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedrisksen
dc.subject.translatedbiopoliticsen
dc.subject.translatedmichel foucaulten
dc.subject.translateddiscussionen
dc.subject.translatedparental refusalen
dc.subject.translatedresponsibilityen
dc.subject.translatedgood parentingen
dc.subject.translateddiscourseen
dc.subject.translatedcritical discourse analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MarketaBubenikova_DP.pdfPlný text práce618,91 kBAdobe PDFView/Open
Bubenikova-vedouci DP.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordView/Open
bubenikova_op.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
bubenikova.JPGPrůběh obhajoby práce142,11 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.