Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorDvořáková, Tereza
dc.contributor.refereeToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-1-12
dc.date.accessioned2017-02-21T09:52:10Z-
dc.date.available2014-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:52:10Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-27
dc.identifier61492
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24619
dc.description.abstractCílem práce je osvětlit příčiny předčasného opuštění sekundárního vzdělávacího systému dívkami ze sociálního vyloučení. Aktérky jsou vystaveny tlakům dominantních struktur, jejichž přijetí či snaha o jejich internalizaci jim v důsledku vlastně zamezuje udržet se ve vzdělávacím proudu. Dominantními strukturami jsou v této práci myšleny - rodina, vzdělávací instituce, její představitelé a politiky. Cílem je též problematizovat vztahy sociální nerovnosti, které vedou dívky k volbě alternativních či deviantních způsobů jednání, legálních i nelegálních, jež jim mají zajistit přístup k vzdělávání. Studie je tedy postavena na třech výzkumných otázkách: 1. Jakým způsobem dochází ke střetu struktur a dívek ze sociálního vyloučení. 2. Co je konsekvencí střetu? 3. Jaké konkrétní alternativní/deviantní strategie dívky volí pro udržení se v sekundárním vzdělávacím proudu.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální vyloučenícs
dc.subjectchudobacs
dc.subjectdívkycs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.titleStruktury zamezující sekundárnímu vzdělávání sociálně vyloučených dívek.cs
dc.title.alternativeThe structures that stopped secondary education for socially excluded girlsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is present why socially excluded girls are failed in studying at high school. I try to light up mechanism, which stopped successfully finished their education. One of the main reasons is dominant structures, which I mean family, educational institution and local or state policy.en
dc.subject.translatedsocially exclusionen
dc.subject.translatedpovertyen
dc.subject.translatedgirlsen
dc.subject.translatededucationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Dvorakova.pdfPlný text práce382,38 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova T._posudek vedouciho_leden 2016.pdfPosudek vedoucího práce427,14 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova T._posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce458,2 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova T._prubeh obhajoby_leden 2016.pdfPrůběh obhajoby práce383,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.