Title: Žitý prostor ve vzpomínkách na reálný socialismus
Other Titles: Lived space in memories of real socialist era
Authors: Klicperová, Lucie
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24620
Keywords: paměť;kladno;industrializace;symbol;socialismus
Keywords in different language: memory;kladno;industrialization;symbol;socialism
Abstract: Předmětem této práce je interpretace vzpomínkových vyprávění obyvatel Kladna, která reflektují jejich žitý prostor v období reálného socialismu z dnešní perspektivy. Sídelní struktura města Kladna je výrazně ovlivněna svou industriální a socialistickou minulostí. Prostřednictvím narativních interview s informátory je v práci odkrývána povaha vzpomínání na období socialismu a reflexe žité zkušenosti informátorů v kontextu tohoto specifického materiálního prostředí.
Abstract in different language: The subject of this work is interpretation of the commemorative narratives of Kladno residents who reflect their lived space in a period of real socialism from today's perspective. The settlement structure of Kladno is strongly influenced by its industrial and socialist past. Through narrative interviews with informants is in this work uncovered the nature of remembering to the period of socialism and reflection of lived experience of informants in the context of this specific material environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klicperova_DP.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
klicperova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
klicperova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
KLicperova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce394,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.