Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
dc.contributor.authorKlicperová, Lucie
dc.contributor.refereeToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:52:11Z-
dc.date.available2014-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:52:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-29
dc.identifier61494
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24620
dc.description.abstractPředmětem této práce je interpretace vzpomínkových vyprávění obyvatel Kladna, která reflektují jejich žitý prostor v období reálného socialismu z dnešní perspektivy. Sídelní struktura města Kladna je výrazně ovlivněna svou industriální a socialistickou minulostí. Prostřednictvím narativních interview s informátory je v práci odkrývána povaha vzpomínání na období socialismu a reflexe žité zkušenosti informátorů v kontextu tohoto specifického materiálního prostředí.cs
dc.format73 s. (112 735 znaků). 3 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectkladnocs
dc.subjectindustrializacecs
dc.subjectsymbolcs
dc.subjectsocialismuscs
dc.titleŽitý prostor ve vzpomínkách na reálný socialismuscs
dc.title.alternativeLived space in memories of real socialist eraen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject of this work is interpretation of the commemorative narratives of Kladno residents who reflect their lived space in a period of real socialism from today's perspective. The settlement structure of Kladno is strongly influenced by its industrial and socialist past. Through narrative interviews with informants is in this work uncovered the nature of remembering to the period of socialism and reflection of lived experience of informants in the context of this specific material environment.en
dc.subject.translatedmemoryen
dc.subject.translatedkladnoen
dc.subject.translatedindustrializationen
dc.subject.translatedsymbolen
dc.subject.translatedsocialismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klicperova_DP.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
klicperova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
klicperova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
KLicperova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce394,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.