Title: Intermediální objekt - Osobní a veřejné
Other Titles: Intermediary object - Private and public - Memory of water
Authors: Marian, Václav
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Hauer, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2464
Keywords: paměť vody;paměť;voda;element;kapka vody;vodní klastr
Keywords in different language: memory of water;memory;water;element;water drop;water cluster
Abstract: Svou pracíse snažím poukázat na možnost šíření určité informace vodou, jako nositele základního prvku pro vytvoření člověka. Je možné, že jak se chováme, ovlivňuje základní informace vody a ty pak znovu přijímáme zpátky. Myslím, že je to vzájemná vazba, nekonečný cyklus změn a vztahů.
Abstract in different language: I want my work to point out the possibility of disseminating certain information with water, as the bearer of the basic element for the formation of man. It is possible that how we behave, affects the basic information of water, and they again accepted back then. I think it is a mutual bond, an endless cycle of changes and relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_vaclav_marian_konecna verze1.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
Marian.pdfPosudek vedoucího práce192,37 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Marian.pdfPosudek oponenta práce186,31 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Marian.pdfPrůběh obhajoby práce133,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.