Title: Sonda do duší černých baronů, aneb Pomocné technické prapory ve vzpomínkách pamětníků
Other Titles: A Probe into the Souls of Black Barons, or the Auxiliary Technical Regiments in the Memories of Contemporary Witnesses
Authors: Švec, Radek
Advisor: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24652
Keywords: pomocné technické prapory;ptp;černí baroni;politická perzekuce;nezákonnosti 50. let;orální historie;rozhovory s pamětníky.
Keywords in different language: auxiliary technical battalions;black barons;politically unreliable persons;political persecution;oral history;memories of contemporary witnesses.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá osudy členů pomocných technických praporů, které v letech 1950 - 1954 sloužily pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu. Práce charakterizuje pomocné technické prapory z pohledu pamětníků a uvádí jejich osobní názory, postoje, prožitky či rozhodování ve výjimečných i každodenních situacích.
Abstract in different language: This dissertation deals with the the fates of Auxiliary Technical Battalions, that in years 1950 - 1954 served for internment and recondition so-called politically unreliable persons, subject to the then law. This work charactezes Auxilary Technical Battalions of view Contemporary Witnesses and lists their personal views, attitudes, experiences and deciding in expeptional and too in everyday situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
SVEC - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
SVEC - oponent.pdfPosudek oponenta práce879,49 kBAdobe PDFView/Open
SVEC.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.